ІНВАЛІДИ: ПРАВО НА ПРАЦЮ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Ольга ВОЙНІКОВА,

заступник директора –    начальник відділу

Вільшанського РЦЗ

____________________

Невід’ємним правом інвалідів є право на працю, незважаючи на обмежену працездатність. Право інвалідів на працю встановлено ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та « Про зайнятість населення», які спрямовані на створення інвалідам реальних можливостей продуктивно працювати і передбачають конкретні механізми їх реалізації.

У Законі «Про основи соціальної захищеності інвалідів» в розділі ІV висвітлюється порядок працевлаштування, освіти і професійної підготовки інвалідів. У ст. 17 зазначається, що з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах та організаціях зі звичайними умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця інвалідів, а також зайнятися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Держава захищає інвалідів від різних форм дискримінації. Відмова в укладанні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я.

Ст. 18 передбачає, підприємства (об’єднання), установи та організації незалежно від форми власності й господарювання, які використовують  працю інвалідів, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством.

У ст. 19 і 20 визначається норматив робочих місць для інвалідів. Для підприємств (об’єднань), установ та організацій незалежно від форми власності й господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % від загальної чисельності працівників, а якщо працює від 15 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця.

Підприємства (об’єднання), установи та організації незалежно від форми власності й господарювання, де кількість працівників-інвалідів менша, ніж установлено  нормативом, передбаченим частиною першою ст. 19 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів» щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві ( в об’єднанні), в установі, організації, за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом. Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені із суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день  сплати, в розмірі передбаченому законом.

Саме про всі вищезазначені норми чинного законодавства детально та послідовно йшла мова на профконсультаційному заході для осіб з особливими потребами, семінарі та дні інформації з питань працевлаштування інвалідів, діловій зустрічі з представниками органів влади, соціальними партнерами, роботодавцями, що були організовані Вільшанським  районним центром зайнятості у ході проведення місячника сприяння зайнятості інвалідів. Теорію засвоювали в дискусіях, суперечках, зацікавлених розмовах.

Отже, озброєні необхідними знаннями, три наші земляки, які перебували на обліку в центрі зайнятості як безробітні,  – особи з особливими потребами, застосували їх на практиці. А саме – реалізували своє право на працю, отримавши одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю в галузі бджільництва та торгівлі. Певна, щоїхпозитивнийдосвід стане прикладом для наслідування.